Google Security – The Official Netway Communication Blog

Tagged: Google Security

shutterstock_317666555

Google เตรียมเพิ่มการแจ้งเตือนลิงก์ไม่ปลอดภัยใน Gmail, แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีความพยายามแฮก

ปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของอีเมลมาอย่างหนาหูมาก คงทำให้หลายๆท่านรู้สึกไม่สบายใจกับการใช้งานอีเมล ล่าสุด Google เพิ่มมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Gmail หลังจากเริ่มการแจ้งเตือนอีเมลไม่เข้ารหัสและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยจะเพิ่มการแจ้งเตือนลิงก์ไม่ปลอดภัย และการแจ้งเมื่อผู้ใช้ถูกกลุ่มแฮกเกอร์พยายามขโมยรหัสผ่าน