DV – The Official Netway Communication Blog

Tagged: DV

SYM

ประกาศชี้แจงเรื่อง SSL และ Google โดย Symantec Official Blog

SSL.IN.TH – 25 มีนาคม 2560 สืบเนื่องจากข่าวประกาศจาก Google Inc. เกี่ยวกับ SSL Certificate และการกล่าวอ้างเรื่องกระบวนการตรวจสอบยืนยันการขอ SSL Certificate สำหรับการติดตั้ง HTTPS นั้น ทาง Symantec Corporation ในผู้ให้บริการ SSL Certificate รายหนึ่งของโลก ได้ออกประกาศชี้แจงเกี่ยวกับสถานะและจุดยืนของ Symantec และแบรนด์อื่นๆ ในเครืออย่างชัดเจน โดยอ้างอิงได้จากบล็อคของ Symantec ด้านล่างนี้ [แปล] Symantec Official...

ssl-type 0

SSL DV, OV และ EV แตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน!

สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นข้อสงสัยของลูกค้าทุกท่านคือเรื่องของ ประเภท SSL ว่าแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราเลยจะมาแบ่งแบกให้ดูว่า DV OV และ EV ที่หลายคนต่างพูดถึงมีความหมายและแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้เลือกซื้อและใช้งานได้อย่างถูกต้องค่ะ