Dedicated Server – The Official Netway Communication Blog

Tagged: Dedicated Server

mail_server

การเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

เทคนิคการเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรคุณ เลือกแบบไหนดีระหว่าง Shared Hosting, VPS, Dedicated Server การเลือกใช้บริการ Mail Server แบบไหนให้เหมาะกับองค์กรคุณช่วยให้การติดต่องานผ่านเมล์ทำได้อย่างราบรื่น และช่วยประหยัดต้นทุนได้ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

dedicated-server-bg 0

Dedicated Server การเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

Dedicated Server บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวกับ ThaiVPS.com สำหรับท่านที่ต้องการเช่าใช้งาน Server ส่วนตัวอยู่ที่ Data Center ของเรา โดยกำหนด Spec เองได้ทั้ง Hardware และ Software เพื่อใช้งานเป็น Web Server, Mail Server, Application Server ฯลฯ เรามี Server คุณภาพสูงไว้คอยให้บริการคุณหลากหลายรุ่น