จดทะเบียนโดเมนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ? – The Official Netway Communication Blog
  • Domain» จดทะเบียนโดเมนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

จดทะเบียนโดเมนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

Blog_May2016_banner_650x240

เรามาทำความรู้จักกับ Domain Name หรือที่เรียกสั้นๆว่า “โดเมน” กันก่อนดีกว่า โดเมนนั้นเปรียบเสมือนทะเบียนบ้านของเรา ซึ่งจะบอกให้คนอื่นเข้ามาที่บ้านของเราถูกต้อง ดังนั้นจึงซ้ำกันไม่ได้ อธิบายง่ายๆก็คือ IP Address นั่นเอง ซึ่งเราอาจจะลองพิมพ์ 61.19.1.152 แทนการพิมพ์ www.google.co.th ก็สามารถเปิดเว็บ Google ได้เช่นเดียวกัน

หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าการจดทะเบียนโดเมนนั้นต้องใช้เอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง? มาคลายข้อสงสัยกับทีมงาน Netway โดยสามารถติดตามได้ที่บทความด้านล่างนี้ได้เลยครับ


เริ่มกันที่โดเมนที่เราค่อนข้างคุ้นหูกันก่อนอย่างโดเมน .com , .org , .net, biz, .info ที่เรียกได้ว่าเป็นโดเมนหลักๆที่ใช้กันในปัจจุบัน สามารถจดโดเมนได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนใดๆ เหมาะกับธุรกิจ SME และผู้ที่ต้องการมี Blog เป็นของตัวเอง โดย .com เป็นนามสกุลโดเมนที่ค่อนข้างมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด


domain-register-1

 

มาต่อกันที่โดเมนสำหรับธุรกิจในประเทศไทยอย่าง .in.th (สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ) โดยการจดทะเบียนโดเมน .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

 

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร (เอกสารใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หนังสือรับรองบริษัท (คลิกดูตัวอย่าง)

ใบ ภ.พ.20 (คลิกดูตัวอย่าง)

ใบ ท.ต.0401 (ทะเบียนการค้า)

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล (เอกสารใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาใบขับขี่

หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

กรณีที่เป็นเยาวชน (อายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์) ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองแทน โดยเขียนระบุลงในสำเนาด้วยว่า เพื่อจดทะเบียนโดเมนให้ ด.ช./ด.ญ. ……….. และเมื่ออายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรา เพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม เป็นชื่อของคุณเองได้


domain-register-2ที่พลาดไม่ได้คือโดเมนเนมสุดฮิตอย่าง .co.th (สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ) โดยที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย โดยการจดทะเบียนโดเมน .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อบริษัท ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อบริษัทได้ หนึ่งบริษัทสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น)

เอกสารที่ต้องใช้ (เอกสารใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หนังสือรับรองบริษัท (คลิกดูตัวอย่าง)

ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (คลิกดูตัวอย่าง)

ใบ ท.ต.0401 (ทะเบียนการค้า)

กรณีบริษัทในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ (เอกสารใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ

หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ .co.th

แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญประเทศไทย (องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น)

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย (คลิกดูตัวอย่าง)


 domain-register-3.ac.th ( สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ) โดยที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมนี้ จะต้องเป็นโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยมีเงื่อนไขในการจดโดเมนคือชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น)

 

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คลิกดูตัวอย่าง)

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน (คลิกดูตัวอย่าง)


.go.th ( สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล )

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือรับรองการจดโดเมน.GO.TH (คลิกดูตัวอย่าง)

จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อหน่วยงาน ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อหน่วยงานได้ หนึ่งหน่วยงานสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น)


.mi.th ( สำหรับหน่วยงานทางทหาร )

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้

จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อหน่วยงาน ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อหน่วยงานได้ หนึ่งหน่วยงานสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น)


.net.th ( สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ )

เอกสารที่ต้องใช้ : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (คลิกดูตัวอย่าง)

จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อหน่วยงาน ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อหน่วยงานได้ หนึ่งหน่วยงานสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น)


.or.th ( สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ) เช่น มูลนิธิหรือสมาคมต่างๆ

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ (คลิกดูตัวอย่าง)

จดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น เว้นแต่มีการจดชื่อเครื่องหมายการค้าไว้ อีกชื่อหนึ่ง จึงจะสามารถยื่นจดชื่อเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้ (หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น) กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง


 หากลูกค้าท่านใดพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจด Domain หรือต้องการจดโดเมน TLDs ใหม่ๆ
Netway พร้อมให้คำปรึกษาและเป็นตัวกลางให้คุณจับจองเป็นเจ้าของ Domain Extension ใหม่ๆ ก่อนใคร
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-912-2558 หรือ nwteam@netway.co.th

You may also like...