จบกันไปอย่างสวยงามกับงาน MiSSConf(SP2) วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นี้ – The Official Netway Communication Blog
  • ข่าว» จบกันไปอย่างสวยงามกับงาน MiSSConf(SP2) วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นี้

จบกันไปอย่างสวยงามกับงาน MiSSConf(SP2) วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นี้

สวัสดีครับ

ผ่านกันไปแล้วกับ งาน MiSSConf (SP2) ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมานี้  โดย Netway.cloud หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่ทำงาน หรือมีความสนใจ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนั้น ได้มีช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น เพราะองค์ความรู้ด้านนี้มีแตกแขนงมากมาย เช่น Security and Risk Management, Asset Security, Security Engineering, Communications and Network Security, Identity and Access Management, Security Assessment and Testing, Security Operations, and Software Development Security เป็นต้น ซึ่งเป็นการยากที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ให้ทุกท่านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือแม้แต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้น้องๆ นักศึกษา รวมถึงคนทำงานที่อยู่นอกวงการนี้ ได้เห็นว่าเนื้องานของคนในวงการนี้เป็นเช่นไร แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือแม้แต่ก้าวเข้ามาทำงานในสายนี้ต่อไป อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในวงการนี้ได้ไม่มากก็น้อย

บริการต่างๆ ของ Netway.cloud พร้อมที่จะสนับสนุนให้การทำงานบนคลาวด์ขององค์กรมีความปลอดภัยสูงและควบคุมกลไกต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งบริการ Basic VPS, Vmware, Azure และ AWS พร้อมรับบการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย

สำหรับภาพบรรยากาศในงานท่านสามารถติดตามส่วนหนึ่งของความประทับใจได้จากภาพต่อไปนี้ และ Netway.cloud ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีเช่นนี้ต่อไปในอนาคตครับ ท่านสามารถติดตามผลสรุปและความคิดเห็นต่อเนื่องของงานได้จาก Hashtag https://www.facebook.com/hashtag/missconf บนเฟสบุ๊คนะครับ

sp2-7

sp2-3

sp4-4

sp2-5

sp2-6

sp2-8

sp2-9

ดร. จัตุรภุช นิลัมภาชาต

An expert in Arts, Language, Business, and Technology. I can share you my unique experience that cannot find somewhere out there.

You may also like...