ไมโครซอฟท์ แต่งตั้ง เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทคู่ค้าระดับ Gold CSP Partner ประเภท AEP (Microsoft Authorized Parter) – The Official Netway Communication Blog
  • Email Service / ข่าว / ทั่วไป / ประกาศ» ไมโครซอฟท์ แต่งตั้ง เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทคู่ค้าระดับ Gold CSP Partner ประเภท AEP (Microsoft Authorized Parter)

ไมโครซอฟท์ แต่งตั้ง เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทคู่ค้าระดับ Gold CSP Partner ประเภท AEP (Microsoft Authorized Parter)

logologo_netway_Source_Crop

ไมโครซอฟท์ แต่งตั้ง เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น เป็นบริษัทคู่ค้าระดับ Gold CSP Partner ประเภท AEP (Microsoft Authorized Parter) มุ่งยกระดับระบบคลาวด์ไอทีโซลูชั่นไทย ก้าวไกลสู่เวทีโลก พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าภาคการศึกษาทุกระดับ

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – พ.ค. 2560 – บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้รับการแต่งตั้งโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดให้เป็น Microsoft Authorized Education Partner (AEP) คู่ค้าธุรกิจด้านการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคการศึกษา ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการขอรับ Microsoft AEP authorization นั้น บรรดาคู่ค้าต้องผ่านการทดสอบเพื่อวัดความรู้เรื่องสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์ที่ใช้ในภาคการศึกษา และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดอีกด้วย

โดยภายใต้ AEP program นี้ บรรดาตัวแทนขายจะได้รับความรู้เรื่อง Microsoft’s Academic licensing อย่างลึกซึ่ง พร้อมรับสิทธิ์เต็มรูปแบบในการขายสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาไมโครซอฟท์ อีกทั้งยังถือเป็นมาตรฐานที่รับรองความรู้ความเชี่ยวชาญของคู่ค้าที่เข้าร่วมในลูกค้าเกิดความมั่นใจ

เน็ตเวย์เข้าใจความต้องการขององค์กรเป็นอย่างดี ว่าไม่ใช่ต้องการไอทีเพื่อตอบโจทย์งานด้านเทคนิคเพียงด้านเดียว แต่ไอทียังถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนบริการด้านอื่นๆ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานด้านนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญในไอที และความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง

ด้วยเหตุนี้ Cloud-based IT Software & Solution หรือ ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นบนระบบคลาวด์ จึงถือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง ด้วยคอนเซ็ปท์ในการสร้างสรรค์โซลูชั่นที่มีพื้นฐานสำคัญจากความเข้าใจในลูกค้า หากจะกล่าวให้เห็นภาพ ก็คือ ในฐานะลูกค้ามีความต้องการใช้บริการไอทีที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ธุรกิจ ดังนั้นในเเง่ของเทคโนโลยี ต้องคิดและหาสิ่งที่ตอบโจทย์ธุรกิจให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรือใหญ่ ก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่สถานการณ์

Anthony Salcito, Vice President ด้านการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์เองเล็งเห็นถึงความตั้งใจอันดีของคู่ค้าไมโครซอฟท์ประเภท Microsoft Authorized Education Partner (AEP) ในการเรียนรู้ข้อมูลกายใช้งาน และการขายผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา และบริษัทฯ พร้อมเสมอที่จะให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้และด้านเทคนิคเพื่อเสริมทัพให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจต่อบริษัทคู่ค้าเหล่านี้”

Microsoft AEP Program เปิดโอกาสให้บรรดาคู่ค้าที่เข้าร่วมสามารถเรียนรู้สิทธิ์การใช้งาน และเทคนิคการขายต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มของไมโครซอฟท์ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมการเรียนออนไลน์ คลังข้อมูล และให้คำปรึกษาผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้คู่ค้าไมโครซอฟท์สามารถเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Download Microsoft Certificate of AEP

AEPCertificate

For more information, press only:

Tel: 029122558, support@netway.co.th

ดร. จัตุรภุช นิลัมภาชาต

An expert in Arts, Language, Business, and Technology. I can share you my unique experience that cannot find somewhere out there.

You may also like...