การเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ – The Official Netway Communication Blog

การเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

เทคนิคการเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรคุณ เลือกแบบไหนดีระหว่าง Shared Hosting, VPS, Dedicated Server

การเลือกใช้บริการ Mail Server แบบไหนให้เหมาะกับองค์กรคุณช่วยให้การติดต่องานผ่านเมล์ทำได้อย่างราบรื่น และช่วยประหยัดต้นทุนได้ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

  1.  มี Users จำนวนเท่าไหร่?
  2. Policy ขององค์กร หรือพฤติกรรมการใช้งานของ User เป็นอย่างไร? — กำหนดโควต้าพื้นที่ Inbox ของแต่ละ User อย่างไร, ใช้ผ่าน Webmail หรือโปรแกรม Email Client เช่น Outlook หรือทั้ง 2 อย่าง, การดึงเมล์แบบ POP3 หรือ IMAP, ไฟล์แนบขนาดใหญ่หรือไม่, เก็บเมล์ไว้บน Server กี่วัน?

หากพิจาณาและประมาณตามที่กล่าวมาแล้วจะทำให้ทราบพื้นที่โดยประมาณที่องค์กรต้องการใช้แล้วค่อยเลือกว่าจะใช้ Mail Server แบบไหนดี เช่น

  1. Shared Hosting — เหมาะกับความต้องการพื้นที่ไม่เยอะมาก ประมาณ 500 MB – 10 GB ดึงเมล์แบบ POP3 และเก็บเมล์ไว้บน Server เพียงระยะเวลาสั้นๆ
  2. VPS (Virtural Private Server) — เหมาะกับความต้องการพื้นที่ปานกลาง 10 GB – 200 GB
  3. Dedicated Server — เหมาะกับความต้องการพื้นที่สูง ระดับ 200 GB ขึ้นไป เนื่องจากมีจำนวน user เยอะ หรือต้องการเก็บเมล์ไว้บน server นานๆ  เพราะการขยายตัวของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

vps-savecost vps-security vps-server vps-speed

สรุปคือการเลือกใช้บริการ Mail Server  ให้เหมาะกับองค์กร

ควรดูจากพื้นที่รวมที่ประมาณการได้ แล้วค่อยเลือกขนาดของ Mail Server ให้เหมาะสมครับ

 

You may also like...