การเชื่อมโยงระหว่าง Google Ranking Factor และ HTTPS บนเว็บของคุณ – The Official Netway Communication Blog
  • ทั่วไป» การเชื่อมโยงระหว่าง Google Ranking Factor และ HTTPS บนเว็บของคุณ

การเชื่อมโยงระหว่าง Google Ranking Factor และ HTTPS บนเว็บของคุณ

blog_Google-Ranking-Factor

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า HTTPS นั้นจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยการจัดอันดับเว็บ (Ranking Factor) ของ Google Search อย่างแน่นอน แต่สิ่งที่หลายคนกำลังฉงนสงสัยและกังขากันอยู่ว่า การเชื่อมโยงระหว่าง HTTPS กับอิทธิพลต่อการได้รับการจัดอันดับต้นๆ บน Google Search นั้นมีมากน้อยเพียงไร

จากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตพบว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Google Inc. จะรันสิ่งที่เรียกว่า Ranking Signal หรือสัญญาณการตรวจจับค่าความปลอดภัยในแบบ Real-time ตลอดเวลาซึ่งต่างจาก การใช้ Penguin algorithm หรือ Panda algorithm แบบเดิมที่จะมีรอบของการวิ่งเข้ามาตรวจจับและวิเคราะห์เว็บต่างๆ ตามรอบตารางเวลา

ในทันทีที่ Ranking Signal ดังกล่าวตรวจจับพบว่า URL ของเว็บไซต์ของคุณมี HTTPS แล้ว เว็บของคุณก็จะได้รับคะแนนการจัดอันดับเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่สูงถึงระดับที่จะดันให้เว็บของคุณกระโดดขึ้นจากอันดับ 5 ไปอันดับ 4 ได้ในทันทีทันใด เพราะ Ranking Factor ทั้งหมดมีจำนวนมากถึง 200 รายการและ HTTPS เป็นเพียงหนึ่งในนั้นที่จะเข้ามามีบทบาทส่งเว็บไซต์ของคุณขึ้นอันดับต้นได้มากขึ้นนั่นเอง

คุณสามารถศึกษาเรื่องของ Ranking Signal นี้เพิ่มเติมได้จากบันทึกการ Hang Out ของทีม Google Developer ได้ตามวิดิโอนี้

สิ่งที่ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ การพิจารณาที่ HTTPS ในฐานะส่วนหนึ่งของ Ranking Factor นั้น คิดเป็นตาม URL เท่านั้น หากคุณติดตั้ง HTTPS เพียงบางส่วนของโดเมนที่คุณมีบนเว็บไซต์เท่านั้น ไม่ได้ส่งอิทธิพลครอบคลุมทั่วทั้งเว็บไซต์ ซึ่งนั่นหมายความว่าการซื้อเพียงแค่ Domain Validation (DV) เพื่อให้ติดตั้ง HTTPS นั้น จะไม่ครอบคลุมหากเว็บไซต์ของคุณมี Sub-Domain อื่นๆ ใต้นั้น หรือมีการวางระบบที่ซับซ้อนมากกว่าระดับทั่วไปได้ การติดตั้ง Extended Validation (EV) ที่ครอบคลุมในระดับที่ลึกว่า จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า HTTPS จะครอบคลุมได้ทุกหน้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง

อย่างไรก็ดี การย้าย HTTP ไป HTTPS และอัพเดท Google Webmaster Tool เพื่อแจ้ง Google ว่าคุณได้ย้าย URL แล้วด้วยเครื่องมือชื่อ Change of Address Tool  นั้นยังไม่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งอิทธิพลในแง่ของ SEO ได้ เพราะ Google Inc. แจ้งว่ายังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าการใช้ Change of Address Tool เพื่อยา้ย URL นั้นจะมีผลจริงเมื่อไร ดังนั้นการตั้ง 301 redirects เพื่อแจ้ง Search Engine ให้รับทราบว่าคุณได้เปลี่ยน URL เป็น HTTPS แล้วนั้น ก็ถือว่าเพียงพอแล้วในขั้นต้น

นอกจากนี้ HTTPS Ranking Signal นี้ถือว่าเป็น Signal ที่แยกส่วนต่างจาก Panda algorithm ของ Google ดังนั้น HTTPS ranking signal จึงเป็นเหมือนสัญญาณแบบ standalone signal ที่ทำงานเป็นเอกเทศแยกส่วนจาก ranking signal หรือ algorithms แบบอื่นๆ

การติดตั้ง SSL ประเภท Domain Validation (DV) บนเว็บไซต์ขนาดเล็กๆ นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่แล้วจะเป็นต้องมีกระบวนการสั่งซื้อ การยันยันตัวตน และการติดตั้งใช้งานกับตั้งค่าที่ซับซ้อนและยุ่งยากพอสมควรเลยทีเดียว ส่วนสนวนราคาของ SSL Certificate ในแต่ละระดับของการป้องกันนั้นมีการปรับลดลงจนเรียกว่ามีหลายระดับราคาที่หาซื้อได้ในปัจจุบันมาก ซึ่งแน่นอน Certificate ที่มีราคาสูงย่อมต้องเป็น Certificate ที่อยู่ในกลุ่มของระดับที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ๋นั่นเอง

หากคุณกำลังตัดสินใจที่จะปรับ HTTPS ให้แก่เว็บไซต์ของคุณ ค่าใช้จ่ายสำหรับเว็บไซต์แต่ละประเภทก็จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความครอบคลุมและระดับของการปกป้องของ SSL Certificates แน่นอนว่าสำหรับเว็บไซต์อย่างง่าย การติดตั้งเพียง Domain Validation ก็น่าจะเพียงพอ แต่หากคุณมีระบบที่ซับซ้อนค่าใช้จ่ายยอดสูงขึ้นตามระดับของความซับซ้อนนั้นด้วย

ประเภทของเว็บไซต์

เหมาะกับ ระดับของโครงสร้าง ประเภทของ SSL Certificates เพื่อสร้าง HTTPS ค่าใช้จ่ายโดยประเมาณ (ต่อปี)
เว็บไซต์ e-commerce ที่ต้องการการปกป้องการเชื่อต่อระหว่างลูกค้าและเว็บไซต์ที่โดเมนหลัก เจ้าของคนเดียว, ธุรกิจ SME พื้นฐานเฉพาะโดเมนหลักและยกเว้น Sub-Domain Domain Validation (DV) 1,200-3,500 บาท/ปี
เว็บไซต์หลายๆ ไซต์ที่ดูแลโดยองค์กรเดียวกัน และต้องการแสดงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่างๆ ว่าดูแลโดยองค์กรที่มีตัวตนทางกฏหมายจริงและมีการคุ้มครองในระดับองค์กร ธุรกิจขนาดกลาง ครอบคลุมโดเมนที่ถือครองโดยองค์กรที่มีตัวตนทางกฏหมาย Organization Validation (OV) 6,500-8,500 บาท/ปี
เว็บไซต์องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการปกป้องและแสดงตัวตนที่น่าเชื่อถือผ่านแถบ Address Bar สีเขียวและการปกป้องี่ลึกกว่าระดับของ DV และ OV องค์กรภาครัฐ และองค์กรขนาดใหญ่ ปกป้องและยืนยันความปลอดภัยพร้อมแสดงรายละเอียดของความมีตัวตนบนแถบ address bar สีเขียว Extended Validation (EV)

9,000-19,000 บาท/ปี

หากสนใจในรายละเอียดของ SSL ประเภทต่างๆ และรวมถึงประเภทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติสูงกกว่า DV, OV และ EV ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ SSL.IN.TH หรือ โทร 029122558 หรือส่งอีเมลที่ sslteam@netway.co.th

 

You may also like...

Leave a Reply