Shared Hosting – The Official Netway Communication Blog

Category: Shared Hosting

choose_best01

เลือกที่ใช่ ก่อนเสียใจกันภายหลังกับบริการโฮสต์ที่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ออนไลน์

เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเว็บโฮสติ้งในปัจจุบันมีตัวเลือกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟรีเว็บโฮสติ้ง(Free Web Hosting) แชร์โฮสติ้ง(Shared Hosting) และเดทดิเคทเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated Hosting) โดยทั้งสามตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันในแง่วัตถุประสงค์ของการทำงานนั่นคือเป็นโฮสติ้ง แต่จะมีขนาดเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันทำให้มีีการใช้งานที่แตกต่างกันไป

local_hosting

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณด้วยการใช้ “Local Hosting”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในการทำการตลาดในต่างประเทศหรือมีเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายในหลายๆประเทศ คุณคงได้พบกับหัวข้อ “Local Hosting” มาแล้วไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่หลายๆคนสงสัยก็คือ มันจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณดีขึ้นได้มากน้อยเพียงใด


spam

เทคนิคการลดโอกาสการถูก SPAM ด้วยการตั้งค่า Reverse DNS (PTR record)

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาส่งอีเมลล์หาลููกค้าแล้วอีเมลล์ของคุณถูกส่งเข้าสู่ Junk Box จากการที่ระบบคิดว่าเป็น SPAM สาเหตุของปัญหานี้ก็คือ ตัว ip address ของท่านนั้นไม่ได้ถูกเชื่อมโยงกับ Hostname ของท่านนั่้นเอง ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยการตั้งค่า Reverse DNS (PTR record) ได้แบบออนไลน์และ Realtime บนระบบบจัดการของ Netway ที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะเราใส่ใจในทุกบริการ


mail_server

การเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

เทคนิคการเลือก Mail Server ให้เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรคุณ เลือกแบบไหนดีระหว่าง Shared Hosting, VPS, Dedicated Server การเลือกใช้บริการ Mail Server แบบไหนให้เหมาะกับองค์กรคุณช่วยให้การติดต่องานผ่านเมล์ทำได้อย่างราบรื่น และช่วยประหยัดต้นทุนได้ มีข้อควรพิจารณาดังนี้