แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ – The Official Netway Communication Blog
  • ประกาศ» แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่

Image_

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องด้วยบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานประกอบการ

จากเดิม
เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 (สำนักงานใหญ่)

เปลี่ยนเป็น ที่อยู่ใหม่
เลขที่ 1518/5 อาคารเซียะชุน ชั้น 4 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539003143 (สำนักงานใหญ่)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบและขอความร่วมมือทุกท่านที่ติดต่อซื้อขายทำการแก้ไขที่อยู่ในเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ตามแจ้งไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดร. จัตุรภุช นิลัมภาชาต

An expert in Arts, Language, Business, and Technology. I can share you my unique experience that cannot find somewhere out there.

You may also like...