ผลสำรวจเผยว่า Office 365 และ Google Apps เป็นที่นิยมในองค์กรขนาด Enterprise – The Official Netway Communication Blog
  • Email Service» ผลสำรวจเผยว่า Office 365 และ Google Apps เป็นที่นิยมในองค์กรขนาด Enterprise

ผลสำรวจเผยว่า Office 365 และ Google Apps เป็นที่นิยมในองค์กรขนาด Enterprise

Office365_Google

จากข้อมูลการสำรวจโดย Okta เผยว่า องค์กรระดับ Enterprise ใช้งานกันมากขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ พนักงานในองค์กรมีอัตราเฉลี่ยในการเข้าใช้งานแอพต่างๆ ตกคนละ 10-16 แอพบนคลาวด์ โดย Microsoft Office 365 คือแอพที่นิยมใช้งานเยอะที่สุดและรองลงมาคือ Salesforce, Box, Google Apps และ Amazon Web Services ตามลำดับ

คาดการณ์ว่าเหตุที่ Microsoft ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสิทธิ์การใช้งานอย่างเช่น Word, Excel, PowerPoint บนเครื่องให้กลายเป็นแบบ Pay-as-you-go รวมทั้งการพัฒนาในส่วนของการใช้งานบน Mobile Device ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม Geekwire

ดร. จัตุรภุช นิลัมภาชาต

An expert in Arts, Language, Business, and Technology. I can share you my unique experience that cannot find somewhere out there.

You may also like...