ผลสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาดของ SSL รายงานโดย Netcraft – The Official Netway Communication Blog
  • Security / SSL» ผลสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาดของ SSL รายงานโดย Netcraft

ผลสำรวจส่วนแบ่งทางการตลาดของ SSL รายงานโดย Netcraft

บริษัท Netcraft สำรวจส่วนแบ่งตลาด SSL ซึ่งไซแมนเทคถืิอได้ว่าเป็นใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ทั้งแบรนด์ Thawte, และ GeoTrust หรือ VeriSign ที่ตอนนี้อยู่ภายใต้ไซแมนเทค เป็นใบรับรองความปลอดภัยแรนด์แรกๆที่เบราว์เซอร์ยอมรับ

ผลสำรวจของ  Netcraft ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี 1996 และได้ติดตามวิวัฒนาการของ SSL เรื่อยมา โดยผลสำรวจนี้่เป้นที่เชื่อถือและยอมรับจากอุตสาหกรรมระดับใหญ่ในตลาดและมีความหลากหลายของลูกค้า รวมทั้งผู้ออกใบรับรอง บริษัทผู้ให้บริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ธนาคาร โบรคเกอร์และองค์กรภาครัฐ

EV Survey

 

ใบรับรอง EV (Extended Validation) เป็นระดับสูงสุดของการรับรอง เป็นใบรับรองที่มีการตรวจสอบตัวตนขององค์กรตามขั้นตอนที่ถูกกำหนดโดย CA (Certificate Authority) เว็บไซต์ที่ใช้ใบรับรอง EV จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยจะมีแถบสีเขียวแสดงอยู่บนเบราว์เซอร์ซึ่งจะปรากฎชื่อขององค์กรนั้นๆที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

OV Survey

ใบรับรอง OV (Organisation Validated) สามารถสมัครได้ง่าย ใช้ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบไม่เยอะเท่าแบบ EV และราคาอยุ่ตรงกลางระหว่าง domain—validated และ Extended validation นอกจากนี้ยังครอบคลุมทุกๆ โดเมนย่อย มีการตรวจสอบความถูกต้องเจ้าของโดเมน และตัวตนขององค์กรที่ขอใบรับรอง อย่างไรก็ตาม ระดับและประเภทของการตรวจสอบก็แตกต่างกันไปโดยผู้มีอำนาจออกใบรับรอง

DV Survey

ใบรับรอง DV (Domain Validation) เป็นใบรับรอง SSL ที่ตรวจสอบง่ายและออกใบรับรองได้รวดเร็ว ใช้เวลาออกใบรับรองไม่เกิน 1 วัน ตรวจสอบความถูกต้องเจ้าของโดเมนเท่านั้น โดยจะไม่ได้มีการระบุข้อมูลใดๆเกี่ยวกับองค์กร

EV

ใบรับรอง EV (Extended Validation) เป็นระดับสูงสุดของการรับรอง โดยองค์กร์ที่ต้องการใช้ใบรับรองชนิด EV นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อตรงกับข้อกำหนดของ CA เช่นเดียวกับใบรับรองชนิดอื่นซึ่งจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่ใบรับรองชนิด EV นี้จะมีข้อกำหนดที่พิเศษกว่าชนิดอื่นๆ เรียกได้ว่าเข้มงวดกว่าชนิดอื่นๆนั่นเอง เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสูง

BR

จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2012 ได้เริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดและความต้องการพื้นฐาน โดยความต้องการขั้นพื้นฐานนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างความปลอดภัยของใบรับรอง SSL และการพิจารณาในหมวดอื่นๆ รวมถึงการพิสูจน์ตัวตน ความปลอดภัยของ CA และการเพิกถอน

 

 

 

 

 

You may also like...